ბათუმის ფასდაკლების ბარათი

ბათუმი ქარდი არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც შექმნილია აჭარაში მოგზაური ტურისტების მაქსიმალური კომფორტისთვის.

ბათუმის ფასდაკლების ბარათი

ბათუმი ქარდი არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც შექმნილია
აჭარაში მოგზაური ტურისტების მაქსიმალური კომფორტისთვის.

Image-1

რა არის ბათუმი ქარდი?

ბათუმი ქარდი არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც შექმნილია აჭარაში მოგზაური ტურისტების მაქსიმალური კომფორტისთვის, მოკლე დროში მეტი ტურისტული ობიექტის მონახულებისა და ნაკლები ხარჯის გაწევის ხელშეწყობის მიზნით.

  • 10 უფასო მგზავრობა მუნიციპალური ტრანსპორტით
  • უფასო სიმ-ბარათი (*1 GB ინტერნეტი)
  • 40% მდე ფასდაკლებები სხვა ობიექტებზე

ფასდაკლებები

ხშირად დასმული კითხვები

ერთზე მეტი ადამიანისათვის ბათუმი ქარდით სარგებლობა შესაძლებელია იმ ობიექტებზე, რომელთაც შესაბამისი წინაპირობა აქვთ, მაგალითად: კვების ობიექტების შემთხვევაში ფასდაკლება ვრცელდება ერთ მაგიდაზე ადამიანთა რაოდენობის მიუხედავად, განთავსების ობიექტების შემთხვევაში 1 ნომერზე. ავტობუსის ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია ერთზე მეტი ადამიანისათვის, ამისათვის კი გადახდის ოპერაცია უნდა გაიმეოროთ ადამიანთა რაოდენობის შესაბამისად.

ბარათის შეძენის დროს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის / პასპორტის წარდგენა არ არის აუცილებელი.

ბათუმი ქარდის მონაწილე ობიექტებში შესაძლებელია მხოლოდ ერთჯერადი ვიზიტი.
Image-1
სხვა კითხვები

საკონტაქტო ინფორმაცია